Privacyverklaring

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

Onze verantwoordelijke persoon (hierna "verantwoordelijke persoon") in de zin van artikel 4 nr. 7 AVG is:

Neem contact op met Licentie B.V
Stationsplein 10
26122, Oldenburg, Duitsland
Directeur Andreas Pleuss

Inschrijving register: Ingeschreven in het handelsregister.
Registratierechtbank: Arrondissementsrechtbank Oldenburg
Registratienummer: HRB 218648

Btw-identificatienummer volgens §27a omzetbelastingwet: DE339417520

E-mailadres: info@contact-license.de

Soorten gegevens, doeleinden van verwerking en categorieën van betrokkenen

Hieronder informeren wij u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens.

1. Soorten gegevens die wij verwerken
Gebruiksgegevens (toegangstijden, bezochte websites, enz.), inventarisgegevens (naam, adres, enz.), contactgegevens (telefoonnummer, e-mail, fax, enz.), betalingsgegevens (bankgegevens, rekeninggegevens, betalingsgeschiedenis, enz.), communicatiegegevens (IP-adres, enz.),

2. Doeleinden van de verwerking volgens artikel 13 lid 1 c) AVG
De website technisch en economisch optimaliseren, een gemakkelijke toegang tot de website mogelijk maken, contact met ons opnemen in geval van juridische klachten van derden, voldoen aan de wettelijke opslagvereisten, optimalisatie en statistische evaluatie van onze diensten, ondersteuning van commercieel gebruik van de website, verbetering van de gebruikerservaring, de website gebruiksvriendelijk maken, marketing/verkoop/reclame, opstellen van statistieken, vermijden van SPAM en misbruik, klantenservice en klantenservice, behandelen van contactverzoeken, voorzien van functies en inhoud van websites, veiligheidsmaatregelen, ononderbroken, veilige werking van onze website ,

3. Categorieën van betrokkenen volgens artikel 13, lid 1 e) AVG
Bezoekers/gebruikers van de website, klanten, leveranciers, prospecten, medewerkers, medewerkers van klanten of leveranciers,

De betrokken personen worden gezamenlijk "gebruikers" genoemd.


Wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Hieronder informeren wij u over de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens:

 1. Als wij uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens hebben verkregen, is artikel 6, lid 1, lid 1, letter a) AVG de rechtsgrondslag.
 2. Als de verwerking noodzakelijk is om een ​​contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren die op uw verzoek worden uitgevoerd, is artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG de rechtsgrondslag.
 3. Als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen (bijv. wettelijke opslagverplichtingen), is artikel 6, lid 1, zin 1, punt c) AVG de rechtsgrondslag.
 4. Als verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen, is artikel 6, lid 1, zin 1, punt d) AVG de rechtsgrondslag.
 5. Als de verwerking noodzakelijk is om onze belangen of die van een derde partij te beschermen en uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden in dit verband niet prevaleren, is artikel 6 lid 1 lid 1 letter f) AVG de rechtsgrondslag.

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden en verwerkers

Wij geven in principe geen gegevens door aan derden zonder uw toestemming. Als dit het geval is, vindt de overdracht plaats op basis van de bovengenoemde rechtsgrondslagen, bijvoorbeeld bij het doorgeven van gegevens aan online betalingsproviders om een ​​contract uit te voeren of als gevolg van een gerechtelijk bevel of vanwege een wettelijke verplichting om de gegevens vrij te geven voor de strafrechtelijke vervolging, om gevaar af te wenden of om intellectuele eigendomsrechten te handhaven.
We gebruiken ook contractverwerkers (externe dienstverleners, bijvoorbeeld voor webhosting van onze websites en databases) om uw gegevens te verwerken. Indien gegevens worden doorgegeven aan de verwerkers in het kader van een overeenkomst tot orderverwerking, gebeurt dit altijd in overeenstemming met artikel 28 DS-GVO. Wij selecteren onze verwerkers zorgvuldig, controleren ze regelmatig en hebben het recht om instructies te geven over de gegevens. Bovendien moeten de verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen en voldoen aan de voorschriften voor gegevensbescherming in overeenstemming met BDSG nF en DS-GVO


Gegevensoverdracht naar derde landen

Met de goedkeuring van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een uniforme basis voor gegevensbescherming in Europa gecreëerd. Uw gegevens worden dus primair verwerkt door bedrijven waarop de AVG van toepassing is. Indien de verwerking plaatsvindt door externe diensten buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, moeten deze voldoen aan de bijzondere vereisten van artikel 44 e.v. AVG. Dit betekent dat de verwerking plaatsvindt op basis van bijzondere garanties, zoals de vaststelling van een door de EU-commissie officieel erkend niveau van gegevensbescherming of de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen, de zogenaamde "modelcontractbepalingen".
Voor zover wij uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen voor de overdracht van gegevens naar de VS vanwege de ineffectiviteit van het zogenaamde "Privacy Shield" overeenkomstig artikel 49, lid 1, lid 1, letter a) AVG, wijzen wij u op het risico van geheime toegang in dit respect door de Amerikaanse autoriteiten en het gebruik van de gegevens voor bewakingsdoeleinden, mogelijk zonder rechtsmiddelen voor EU-burgers.


Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geblokkeerd zodra u uw toestemming voor verwerking intrekt of het doel voor opslag niet langer van toepassing is of de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel, tenzij hun verdere opslag vereist voor bewijsdoeleinden of er zijn wettelijke opslagverplichtingen. Dit omvat bijvoorbeeld handelsrechtelijke bewaarplicht voor zakelijke brieven conform artikel 257 lid 1 HGB (6 jaar) en fiscale bewaarplicht voor kwitanties conform artikel 147 lid 1 AO (10 jaar). Als de voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden uw gegevens geblokkeerd of verwijderd, tenzij opslag nog steeds nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een contract.


Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.


Terbeschikkingstelling van onze website en aanmaak van logbestanden
 1. Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt (d.w.z. geen registratie en geen andere overdracht van informatie), verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens:
  • IP adres;
  • Internetprovider van de gebruiker;
  • datum en tijd van ophalen;
  • browsertype;
  • taal en browserversie;
  • inhoud van het gesprek;
  • tijdzone;
  • Toegangsstatus/HTTP-statuscode;
  • hoeveelheid gegevens;
  • websites waarvan het verzoek afkomstig is;
  • Besturingssysteem.
  Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van u vindt niet plaats.

 2. Deze gegevens dienen om functies en inhoud van onze website op een gebruiksvriendelijke, functionele en veilige manier ter beschikking te stellen, te optimaliseren en statistisch te evalueren.

 3. De wettelijke basis hiervoor is ons legitieme belang bij gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, letter f) AVG, dat ook in de bovengenoemde doeleinden ligt.

 4. Om veiligheidsredenen bewaren wij deze gegevens in serverlogbestanden voor een bewaartermijn van dagen. Na deze periode worden ze automatisch verwijderd, tenzij we ze moeten bewaren voor bewijsdoeleinden in geval van aanvallen op de serverinfrastructuur of andere wetsovertredingen.

koekjes
 1. Wij gebruiken zogenaamde cookies wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser opslaat en op uw computer opslaat. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, geven deze cookies informatie om u automatisch te herkennen. De cookies omvatten ook de zogenaamde "user-ID's", waarbij gebruikersinformatie wordt opgeslagen met behulp van gepseudonimiseerde profielen. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies voor de bovengenoemde doeleinden en hoe u er bezwaar tegen kunt maken of het opslaan ervan kunt voorkomen ("opt-out") door middel van een verwijzing naar onze gegevensbeschermingsverklaring.

  De volgende soorten cookies worden onderscheiden:

  • Noodzakelijke, essentiële cookies: Essentiële cookies zijn cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van de website om bepaalde functies van de website op te slaan, zoals logins, winkelwagentje of gebruikersinvoer, bijvoorbeeld met betrekking tot de taal van de website.

  • Sessiecookies: Sessiecookies zijn vereist om herhaaldelijk gebruik van een aanbieding door dezelfde gebruiker te herkennen (bijvoorbeeld als u bent ingelogd om uw inlogstatus te bepalen). Wanneer u onze site opnieuw bezoekt, geven deze cookies informatie om u automatisch te herkennen. De op deze manier verkregen informatie wordt gebruikt om onze aanbiedingen te optimaliseren en om u gemakkelijker toegang te geven tot onze site. Als u de browser sluit of uitlogt, worden de sessiecookies verwijderd.

  • Persistente cookies: deze cookies blijven opgeslagen, ook nadat de browser is afgesloten. Ze worden gebruikt om de login op te slaan, het bereik te meten en voor marketingdoeleinden. Deze worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd, die per cookie kan verschillen. U kunt cookies op elk moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

  • Cookies van derden (cookies van derden, in het bijzonder van adverteerders): U kunt uw browserinstellingen configureren volgens uw wensen en z. B. Weiger cookies van derden of alle cookies te accepteren. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Lees meer over deze cookies in de respectievelijke gegevensbeschermingsverklaringen van de externe aanbieders.

 2. Gegevenscategorieën: gebruikersgegevens, cookie, gebruikers-ID (incl. de bezochte pagina's, apparaatinformatie, toegangstijden en IP-adressen).

 3. Doeleinden van de verwerking: De op deze manier verkregen informatie dient om ons webaanbod technisch en economisch te optimaliseren en u een gemakkelijkere en veiligere toegang tot onze website te bieden.

 4. Rechtsgrondslag: Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met behulp van cookies op basis van uw toestemming ("opt-in"), dan is artikel 6 lid 1 zin 1 letter a) AVG de rechtsgrondslag. Voor het overige hebben wij een legitiem belang bij de effectieve functionaliteit, verbetering en economische werking van de website, zodat in dit geval artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG de rechtsgrondslag is. De rechtsgrondslag is ook artikel 6 lid 1 zin 1 letter b) AVG als de cookies zijn ingesteld om een ​​contract te initiëren, bijvoorbeeld voor bestellingen.

 5. Duur van opslag/verwijdering: De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

  Anders worden cookies op uw computer opgeslagen en naar onze site verzonden. Daarom heb je als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

  Hier vindt u informatie over het verwijderen van cookies per browser:

  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

  Safari: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac

  Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen

  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies

 6. Bezwaar en "opt-out": U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf in het algemeen voorkomen, ongeacht uw toestemming of wettelijke toestemming, door in uw browserinstellingen "geen cookies accepteren" te selecteren. Dit kan echter leiden tot een functionele beperking van ons aanbod. Via deze Amerikaanse website (https://optout.aboutads.info) of deze Europese website (http://www.youronlinechoices.com/de /preference management/) kunt u zich afmelden voor het gebruik van cookies van derden voor advertentiedoeleinden ) voorwerp.


Online betalingsprovider
 1. Bij betaling via "Paypal" vindt de facturering plaats via PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Web: paypal.de , https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .
  Bij betaling via "Sofort.com" vindt de facturering plaats via Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/ .
  Hierna "Online Calculator" genoemd. De online billers verzamelen, bewaren en verwerken uw gebruiks- en factureringsgegevens om de diensten die u gebruikt te bepalen en te factureren. De gegevens die in de online factureringsservice worden ingevoerd, worden alleen door hen verwerkt en opgeslagen. Als de online billers de gebruikskosten niet of slechts gedeeltelijk kunnen incasseren, of als de online billers dit niet doen vanwege een klacht van u, worden de gebruiksgegevens door de online billers doorgegeven aan de verantwoordelijke en de verantwoordelijke persoon kan het blokkeren. Hetzelfde geldt als bijvoorbeeld een creditcardmaatschappij een transactie van u terugboekt op kosten van de verantwoordelijke.

 2. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid S. 1, onder b) AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract door de verantwoordelijke persoon. Daarnaast worden externe online billers gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 lid 1 letter f) AVG voor de legitieme belangen van de verantwoordelijke persoon om u de veiligste, eenvoudigste en meest diverse betalingsmogelijkheden te kunnen bieden.

 3. Met betrekking tot de bewaartermijn, herroeping, informatie en rechten van betrokkenen verwijzen wij naar de bovenstaande gegevensbeschermingsverklaringen van de online factureringsbedrijven.


Contact via contactformulier / e-mail / fax / post
 1. Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier, fax, post of e-mail, worden uw gegevens verwerkt ten behoeve van de afhandeling van de contactaanvraag.

 2. Als u uw toestemming hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens die worden verzonden in de loop van een contactverzoek of e-mail, brief of fax is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG. De verantwoordelijke persoon heeft een legitiem belang bij de verwerking en opslag van de gegevens om vragen van gebruikers te kunnen beantwoorden, bewijsmateriaal te bewaren om aansprakelijkheidsredenen en, indien nodig, om te kunnen voldoen aan zijn wettelijke opslagverplichtingen voor zakelijke brieven. Als het contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG.

 3. Wij kunnen uw gegevens en contactverzoek opslaan in ons relatiebeheersysteem ("CRM-systeem") of een vergelijkbaar systeem.

 4. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en die per e-mail verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met u is beëindigd. Het gesprek is afgelopen als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd. Aanvragen van gebruikers die een account of contract bij ons hebben, bewaren we gedurende een periode van twee jaar na het einde van het contract. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan: einde van de handelsrechtelijke (6 jaar) en fiscaalrechtelijke (10 jaar) bewaarplicht.

 5. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, letter a) AVG. Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens.


Telefonisch contact
 1. Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, wordt uw telefoonnummer verwerkt en tijdelijk opgeslagen of weergegeven in het RAM / cache van het telefoontoestel / display om de contactaanvraag en de verwerking ervan te verwerken. Het wordt opgeslagen om aansprakelijkheids- en veiligheidsredenen, om bewijs van de oproep te kunnen leveren en om economische redenen om terugbellen mogelijk te maken. In het geval van ongeautoriseerde reclameoproepen blokkeren we de telefoonnummers.

 2. De wettelijke basis voor de verwerking van het telefoonnummer is artikel 6 lid 1 lid 1 letter f) AVG. Als het contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

 3. De cache van het apparaat slaat de oproepen dagenlang op en overschrijft of verwijdert achtereenvolgens oude gegevens.Wanneer het apparaat wordt weggegooid, worden alle gegevens verwijderd en kan het geheugen worden vernietigd. Geblokkeerde telefoonnummers worden jaarlijks gecontroleerd of blokkering noodzakelijk is.

 4. U kunt voorkomen dat het telefoonnummer wordt weergegeven door te bellen met een onderdrukt telefoonnummer.


Google Adsense
 1. We hebben advertenties van de Google-service "Adsense" ( serviceprovider: Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze website geïntegreerd. De advertenties zijn te herkennen aan de (i) opmerking "Google Ads" in elke advertentie.

 2. Gegevenscategorieën en beschrijving van gegevensverwerking: Gebruiksgegevens/communicatiegegevens; Wanneer u onze website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u onze website hebt bezocht. Hiervoor plaatst Google een web beacon of cookie op uw computer. De gegevens worden ook naar de VS verzonden en daar geanalyseerd. Als u bent ingelogd met een Google-account, kan Adsense de gegevens toewijzen aan uw account. Indien u dit niet wenst, dient u uit te loggen voordat u onze website bezoekt. Maar ook andere informatie kan hiervoor door Google worden gebruikt:

  • het type websites dat u bezoekt en de mobiele apps die op uw apparaat zijn geïnstalleerd;

  • Cookies in je browser en instellingen in je Google-account;

  • websites en apps die u heeft bezocht;

  • Uw activiteiten op andere apparaten;

  • eerdere interacties met Google-advertenties of advertentieservices;

  • Uw Google-accountactiviteit en -informatie.


  Wanneer u op een Adsense-advertentie klikt, wordt het IP-adres van de gebruiker door Google verwerkt (gebruiksgegevens), waarbij de verwerking wordt gepseudonimiseerd (zogenaamde "advertising-ID") door het IP-adres met de laatste twee cijfers in te korten. In het geval van gepersonaliseerde advertenties koppelt Google identifiers uit cookies of vergelijkbare technologieën niet aan speciale categorieën van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 9 AVG, zoals etnische afkomst, religie, seksuele geaardheid of gezondheid.

 3. Doel van de verwerking: We hebben de gepersonaliseerde advertenties geactiveerd om u meer interessante advertenties te tonen, die het commerciële gebruik van onze website ondersteunen, de waarde voor ons verhogen en de gebruikerservaring voor u verbeteren. Met behulp van gepersonaliseerde advertenties kunnen we via Adsense gebruikers bereiken op basis van hun interesses en demografische kenmerken (bijvoorbeeld "sportliefhebbers"). Daarnaast wordt de verwerking gebruikt voor tracking, remarketing en conversiemeting en voor de financiering van onze website.

 4. Wettelijke basis: Als u toestemming heeft gegeven (“opt-in”) voor de verwerking van uw persoonsgegevens met behulp van “Google Adsense met gepersonaliseerde advertenties”, dan is artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG de rechtsgrondslag. Anders is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG vanwege onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en efficiënte economische werking van onze advertenties en website.

 5. Categorie gegevensoverdracht/ontvanger: Google Ireland, VS; Deze site heeft ook Google AdSense-advertenties van derden ingeschakeld. De bovengenoemde gegevens kunnen ook worden overgedragen aan deze externe providers genaamd "Certified External Vendors" op https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149 .

 6. Bewaartermijn: De gegevens worden tot 24 maanden na het laatste bezoek bewaard.

 7. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden ("opt-out"): U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de installatie van cookies door Google Adsense of deze voorkomen:

  • U kunt cookies in uw browser uitschakelen door “geen cookies accepteren” in te stellen , inclusief cookies van derden;

  • U kunt de persoonlijke advertenties op Google rechtstreeks bij Google deactiveren via de link https://adssettings.google.com , waarbij deze instelling slechts van kracht is totdat u uw cookies verwijdert. Instructies om u af te melden voor gepersonaliseerde advertenties op mobiele apparaten vindt u hier: https://support.google.com/adsense/troubleshooter/1631343;

  • U kunt zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties van externe aanbieders die deelnemen aan het zelfreguleringsinitiatief voor reclame "About Ads" via de link https://optout.aboutads.info voor Amerikaanse sites of voor EU-sites op http:// www.youronlinechoices.com/ de/praferenzmanagement/ uitschakelen , waarbij deze instelling alleen geldig is totdat u al uw cookies verwijdert;
  • U kunt cookies permanent uitschakelen met behulp van een browserplug-in voor Chrome, Firefox of Internet Explorer onder de link https://support.google.com/ads/answer/7395996 . Deze deactivering kan ertoe leiden dat u niet meer alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.
 8. In het privacybeleid voor Google-advertenties op https://policies.google.com/technologies/ads vindt u meer informatie over het gebruik van Google-cookies in advertenties en hun advertentietechnologieën, opslagduur, anonimisering, locatiegegevens, functionaliteit en uw rechten.


Google AdWords met conversietracking
 1. Wij gebruiken de dienst "Google Ads met conversietracking" ( dienstverlener: Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) om onze website op websites van derden onder de aandacht te brengen door middel van een advertentie.

 2. Gegevenscategorieën en beschrijving van gegevensverwerking: Gebruiksgegevens/communicatiegegevens. Als u op een van onze Google-advertenties klikt, wordt er een cookie in uw browser opgeslagen die ongeveer 30 dagen geldig is. Als u vervolgens onze website oproept, kunnen wij en Google de cookie gebruiken om te evalueren of u onze website hebt bezocht en welke van onze pagina's u hebt bezocht. Google maakt hier statistieken over. De gegevens worden ook naar de VS verzonden en daar geanalyseerd. Als u bent ingelogd met een Google-account, kan AdWords de gegevens aan uw account toewijzen. Indien u dit niet wenst, dient u uit te loggen voordat u onze website bezoekt.

 3. Doel van de gegevensverwerking: Deze conversietracking dient voor analyse/succesmeting, optimalisatie en de economische werking van onze advertenties en website.

 4. Wettelijke basis: Als u toestemming heeft gegeven ("opt-in") voor de verwerking van uw persoonsgegevens met behulp van "Google Ads met conversietracking", dan is artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) AVG de rechtsgrondslag. Anders is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens ons legitieme belang bij de analyse, optimalisatie en efficiënte economische werking van onze advertenties en website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, letter f) AVG.

 5. Categorie gegevensoverdracht/ontvanger: Google Ireland.

 6. Bewaartermijn: tot 540 dagen.

 7. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden ("opt-out"): U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de installatie van cookies door Google of deze voorkomen:

  • U kunt cookies in uw browser uitschakelen door “geen cookies accepteren” in te stellen , inclusief cookies van derden;

  • U kunt het bijhouden van conversies rechtstreeks bij Google deactiveren via de link https://adssettings.google.com , waarbij deze instelling slechts geldig is totdat u uw cookies verwijdert.

  • U kunt zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties van externe aanbieders die deelnemen aan het zelfreguleringsinitiatief voor reclame "About Ads" via de link https://optout.aboutads.info voor Amerikaanse sites of voor EU-sites op http:// www.youronlinechoices.com/ de/praferenzmanagement/ uitschakelen , waarbij deze instelling alleen geldig is totdat u al uw cookies verwijdert;

  • U kunt cookies permanent uitschakelen met behulp van een browserplug-in voor Chrome, Firefox of Internet Explorer onder de link https://support.google.com/ads/answer/7395996 . Deze deactivering kan ertoe leiden dat u niet meer alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

 8. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en https://services.google.com/sitestats/de.html .


Google Analytics Remarketing / "Vergelijkbare doelgroepen"
 1. We gebruiken de applicatie Google Analytics Remarketing/ "Similar Target Groups" ( dienstverlener: Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) om de aandacht te vestigen op websites van derden en andere internetaanbiedingen door middel van advertenties op onze website te maken. Met betrekking tot het gebruik van de gegevens is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking tussen Google en ons in overeenstemming met artikel 26 AVG. Wij zijn met Google overeengekomen dat wij de primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de AVG op ons nemen en dat wij alle verplichtingen onder de AVG met betrekking tot de verwerking van de gegevens zullen nakomen (o.a. art. 12, 13 AVG, art. 15 tot 22 AVG en Art 32 tot 34 AVG).

 2. Gegevenscategorieën en beschrijving van gegevensverwerking: Gebruiksgegevens/communicatiegegevens. Met de functie remarketing of "soortgelijke doelgroepen" in advertenties kunnen we u daar bereiken als u onze website al hebt bezocht en u via een advertentie een passend bericht sturen. Met remarketing kunnen we onze eerdere bezoekers met een klik terugbrengen naar onze website. Als u vervolgens andere websites of internetaanbiedingen oproept, kunnen wij en Google de cookie gebruiken om te evalueren of u onze website al hebt bezocht en of u daar ook onze advertenties weergeeft. Google maakt hier statistieken over. De volledige omvang van de gegevensverwerking is ons niet bekend. De gegevens worden ook naar de VS verzonden en daar geanalyseerd. Volgens Google worden de via remarketing verzamelde gegevens niet samengevoegd met uw persoonlijke gegevens die mogelijk door Google zijn opgeslagen, maar worden ze verwerkt met behulp van een pseudoniem.

 3. Doel van de verwerking: Deze remarketing dient voor analyse, optimalisatie en economische werking van onze advertenties en website.

 4. Rechtsgrondslag: Als u toestemming heeft gegeven (“opt-in”) voor de verwerking van uw persoonsgegevens met behulp van “Google Ads Remarketing / “Vergelijkbare doelgroepen”, dan is artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), AVG de wettelijke basis. Anders is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens ons legitieme belang bij de analyse, optimalisatie en efficiënte economische werking van onze advertenties en website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, letter f) AVG.

 5. Categorie gegevensoverdracht/ontvanger: Google Ireland.

 6. Bewaartermijn: Als u bepaalde pagina's van ons bezoekt, wordt er een cookie in uw browser opgeslagen, die 30 dagen geldig is.

 7. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden ("opt-out"): U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de installatie van cookies door Google of deze voorkomen:

  • U kunt cookies in uw browser uitschakelen door “geen cookies accepteren” in te stellen , inclusief cookies van derden;

  • U kunt de gepersonaliseerde advertenties rechtstreeks bij Google deactiveren via de link https://adssettings.google.com , waarbij deze instelling slechts geldig is totdat u uw cookies verwijdert.

  • U kunt zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties van externe aanbieders die deelnemen aan het zelfreguleringsinitiatief voor reclame "About Ads" via de link https://optout.aboutads.info voor Amerikaanse sites of voor EU-sites op http:// www.youronlinechoices.com/ Deactiveer de/praferenzmanagement/ , waarbij deze instelling alleen geldig is totdat u al uw cookies verwijdert;

  • U kunt cookies permanent uitschakelen met behulp van een browserplug-in voor Chrome, Firefox of Internet Explorer onder de link https://support.google.com/ads/answer/7395996 . Deze deactivering kan ertoe leiden dat u niet meer alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

 8. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de .


Google Analytics
 1. We hebben de website-analysetool "Google Analytics" ( dienstverlener: Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze website geïntegreerd. Met betrekking tot het gebruik van de gegevens is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking tussen Google en ons in overeenstemming met artikel 26 AVG. Wij zijn met Google overeengekomen dat wij de primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de AVG op ons nemen en dat wij alle verplichtingen onder de AVG met betrekking tot de verwerking van de gegevens zullen nakomen (o.a. art. 12, 13 AVG, art. 15 tot 22 AVG en Art 32 tot 34 AVG).

 2. Gegevenscategorieën en beschrijving van gegevensverwerking: gebruikers-ID, IP-adres (geanonimiseerd). Wanneer u onze website bezoekt, plaatst Google een cookie op uw computer om uw gebruik van onze website te kunnen analyseren. We hebben de IP-anonimisering "anonymizeIP" geactiveerd, wat betekent dat de IP-adressen alleen in verkorte vorm verder worden verwerkt. Op deze website wordt uw IP-adres daarom vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verband houdende diensten aan de verantwoordelijke persoon te leveren. We hebben ook de apparaatoverschrijdende analyse van websitebezoekers geactiveerd, die wordt uitgevoerd met behulp van een zogenaamde gebruikers-ID. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Analytics vindt u hier: https://www.google.com/analytics/terms/de.html (Gebruiksvoorwaarden van Analytics), https://support.google.com/ analytics/answer/6004245?hl=de (opmerkingen over gegevensbescherming voor Analytics) en de gegevensbeschermingsverklaring van Google https://policies.google.com/privacy .

 3. Doel van de verwerking: Het gebruik van Google Analytics heeft tot doel onze website te analyseren, te optimaliseren en te verbeteren.

 4. Wettelijke basis: Als u uw toestemming heeft gegeven ("opt-in") voor de verwerking van uw persoonsgegevens door de externe aanbieder met behulp van "Google Analytics", dan is artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG de legale basis. De rechtsgrondslag is ook ons ​​legitieme belang bij de bovengenoemde doeleinden (analyse, optimalisatie en verbetering van onze website) bij gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S.1 onder f) AVG. In het geval van diensten die worden geleverd in verband met een contract, wordt het gebruikersgedrag gevolgd en geanalyseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG om de op deze manier verkregen informatie te gebruiken om geoptimaliseerde diensten aan te bieden om te voldoen aan de te kunnen bieden ten behoeve van de overeenkomst.

 5. Bewaartermijn: De door ons verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's gekoppelde gegevens worden na maanden automatisch gewist. Gegevens waarvan het einde van de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

 6. Categorie gegevensoverdracht/ontvanger: Google, Ierland en VS. We hebben ook een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Google in overeenstemming met artikel 28 AVG.

 7. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden ("opt-out"):
  • U kunt in het algemeen voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in uw browserinstellingen "geen cookies accepteren" te selecteren. Dit kan echter leiden tot een functionele beperking van ons aanbod. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens verzamelt en door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google .com/dlpage/gaoptout?hl=en

  •Als alternatief voor de bovenstaande browserplug-in kunt u voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op [__please__insert your website's analytics opt-out link] te klikken. De klik plaatst een "opt-out"-cookie die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert. Deze cookie is alleen van toepassing op onze website en uw huidige browser en duurt alleen totdat u uw cookies verwijdert. In dit geval zou u de cookie opnieuw moeten instellen.

  •U kunt de apparaatoverstijgende gebruikersanalyse in uw Google-account onder "Mijn gegevens > persoonlijke gegevens" deactiveren.


rechten van de betrokkene
 1. Bezwaar of herroeping tegen de verwerking van uw gegevens

  Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a), artikel 7 AVG, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

  Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet met name nodig is om een ​​contract met u na te komen, wat door ons wordt weergegeven in de volgende beschrijving van de functies. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, vragen wij u de redenen toe te lichten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking staken of aanpassen, of u onze dwingende beschermingswaardige redenen laten zien op basis waarvan wij de verwerking voortzetten.

  U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. U kunt uw recht van bezwaar kosteloos uitoefenen. U kunt ons uw bezwaar tegen reclame kenbaar maken via de volgende contactgegevens:

  Neem contact op met Licentie B.V
  Stationsplein 10
  26122, Oldenburg, Duitsland
  Directeur Andreas Pleuss
  Registratierechtbank: Arrondissementsrechtbank Oldenburg
  E-mailadres: info@contact-license.de
 2. recht op informatie
  U hebt het recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen volgens artikel 15 DS-GVO. Dit omvat met name informatie over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens werden of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, de herkomst van uw gegevens als deze niet rechtstreeks bij Jij.

 3. Recht op rectificatie
  U hebt het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren of correcte gegevens aan te vullen in overeenstemming met artikel 16 AVG.

 4. Recht op verwijdering
  U hebt het recht om uw gegevens die door ons zijn opgeslagen te laten verwijderen in overeenstemming met artikel 17 DS-GVO, tenzij wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten op verdere opslag hiermee in strijd zijn.

 5. Recht op beperking
  U hebt het recht om een ​​beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen als aan een van de vereisten van artikel 18, lid 1, onder a) tot d) van de AVG is voldaan:
  • Als u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

  • de verwerking is onrechtmatig en u weigert de persoonsgegevens te wissen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

  • de verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft ze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of

  • als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 1 DS-GVO en het nog niet zeker is of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon zwaarder wegen dan uw redenen.

 6. Recht op dataportabiliteit
  U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG, wat betekent dat u de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen, kunt ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat of dat u kunt verzoeken om overdracht aan een andere verantwoordelijke.

 7. Recht op klacht
  U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden.


dataveiligheid

Om alle persoonlijke gegevens die aan ons worden doorgegeven te beschermen en ervoor te zorgen dat wij en onze externe dienstverleners de voorschriften inzake gegevensbescherming naleven, hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Daarom worden onder andere alle gegevens tussen uw browser en onze server in versleutelde vorm verzonden via een beveiligde SSL-verbinding.Stand: 22-06-2023

Bron: Klik hier